Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden

Februari 2021

Beste ondernemer, 
Wij hebben weer een aantal interessante artikelen voor u klaar staan.
Heeft u vragen over een onderwerp en hoe u dit kunt toepassen bij uw onderneming? Neem contact op met uw adviseur.
Loonkostenvoordeel (LKV)
Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. 
Lees meer
Fiscale maatregelen loonheffingen coronacrisis
Het kabinet heeft opnieuw een aantal fiscale maatregelen genomen om burgers en bedrijven extra te ondersteunen.
Lees meer
Grenzen aan
de startersvrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 1 april 2021 gaat de vrijstelling van de overdrachtsbelasting wijzigen.
Lees meer
De Baangerelateerde Investeringskorting(BIK). Hoe kunt u deze toepassen?
Wij informeren u alvast in hoofdlijnen over deze regeling en hoe u deze kunt toepassen..
Lees meer
Meer dan 90% privégebruik (on)roerende zaken?
BTW-aftrek is dan niet meer mogelijk. Wat zijn de gevolgen bij aanschaf zonnepanelen en een zakelijke auto?
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties