Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Fiscale eindejaarstips
10 december 2020

Vergeet u niet dit jaar fiscaal goed af te sluiten?


Heeft u in deze drukke tijd onze vorige nieuwsspecial met de eindejaarstips gemist?
Wij brengen ze graag nog een keer bij u onder de aandacht.
De belangrijkste belastingtips hebben wij voor u op een rij gezet.

Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van deze tips? Neem contact op met uw adviseur of onze fiscalisten op 030 – 6359400.

Voor alle ondernemers
Vorm nog een voorziening
Begin vóór 2021 met herinvesteren
Verzeker u van KIA voor 2020
Doe aanbetaling op ongebruikt bedrijfsmiddel
Los familieschuld voor investering af
Investeer, maar wacht met betaling
Vorm coronareserve
Voor de IB-ondernemer
Plan buitenvennootschappelijke investeringen
Wacht tot 1 januari 2021 met toekennen partnervergoeding
Stel investering uit bij meerdere ondernemingen
Verreken verlies uit 2011
Voor de B.V. en DGA
Keer vóór 2021 dividend uit
Laat verliezen B.V. niet verloren gaan
Breng vorderingen en belastingschulden in B.V. in
Verzoek tijdig om toepassing van de kleineondernemersregeling btw
Speel in op verhoging overdrachtsbelasting
Beperk of voorkom belastingrente met VA Vpb
Voor de werkgever
Werknemers met lage lonen? Laat ze 1.248 uur werken
Keer in 2020 gebruikelijke bonus uit
Sta uw werknemer toe bij u kerstinkopen te doen
Maak gebruik van loonkostenvoordelen
Wees gul met kerstpakket
Pas op met de concernregeling in 2020
Controleer vóór jaarwisseling administratie van uitzendkrachten
Zeg tijdelijk contract op vóór 1 december 2020
Zeg vóór 2021 leasecontract auto werknemer op
Vorm voorziening voor toekomstige transitievergoeding
Nog in 2020 een nieuwe elektrische auto van de zaak
Voor privé
Schenk vóór 1 januari 2021 aan uw kinderen
Laat kind onderhoud aan zijn woning vóór 2021 afronden
Vul verhoogde vrijstelling aan
Koop alimentatieverplichting nog in 2020 af
Voeg giften zoveel mogelijk samen
Doneer in 2020 aan culturele instelling
Zet uw gewone giften om in periodieke giften
Voeg zorgkosten zoveel mogelijk samen
Sluit nog dit jaar samenlevingscontract
Betaal uw alimentatie vóór de jaarwisseling
Voer periodieke verrekening 2020 uit
Betaal nog dit jaar lijfrentepremie
Verminder eigen bijdrage Wlz
Koop in 2020 beleggings- of vakantiewoning
Betaal belastingaanslagen vóór 2021
Betaal hypotheekrente vooruit
Los hypotheek in 2020 af
Volg ons
in
Contact
E-mail opties