Bijverdienen vakantiekrachten, arbowet, minimum loon, AVG Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief Juni 2018
#5 - 20 Juni 2018


Bijverdienen vakantiewerk 2018
Vakantiekrachten in dienst? Wat mag een scholier of student bijverdienen? Als ze te veel verdienen kunnen de inkomsten verrekend worden met kinderbijslag, studielening of studiefinanciering.

Lees meer
Arbowet 1 juli 2018
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de gelegenheid gekregen om de bestaande Arbo contracten aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Lees meer
Minimumloon 1 juli 2018
Het bruto wettelijk minimumloon is met 1,03% verhoogd en bedraagt per 1 juli 2018 voor 22 jaar en ouder:

€ 1.594,20 per maand
€ 367,90 per week
€ 73,58 per dag
€ 10,22 per uur bij 36-urige werkweek
€ 9,69 per uur bij 38-urige werkweek
€ 9,20 per uur bij 40-urige werkweekWetsvoorstel Regeling compensatie transitievergoeding 
Werkgevers kunnen de compensatie voor transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte pas per 1 april 2020 aanvragen. Voor de compensatie maakt het niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd.
 
Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de periode van eigenrisicodragen voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te verkorten per 1 januari 2020 van tien naar vijf jaar. Na inwerkingtreding zullen werkgevers korter individueel belast worden voor de WGA-lasten van (ex) werknemers. 

Lees meer
Laat uw woning nog dit jaar opknappen!
Is uw woning meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen? En kan uw woning wel een opknapbeurt gebruiken? Schilderen, isoleren, schoonmaken? Die werkzaamheden – de arbeidskosten – vallen onder het lage BTW-tarief van 6%. Volgend jaar wordt dat 9%. Als u die werkzaamheden nog dit jaar laat uitvoeren kost u dat de helft minder aan omzetbelasting.
De komst van de AVG raakt ook de sollicitatieprocedure binnen uw onderneming.
Zo geeft de AVG de sollicitant het recht tot onder andere inzage, correctie of wijziging van hun persoonsgegevens. U dient er rekening mee te houden dat een sollicitant dit aan u gaat vragen. Zorg dus dat u uw beleid op orde heeft.

Lees meer
Echtscheiding definitief?
Vergeet uw testament niet aan te passen!
Als u er na een echtscheiding zeker van wilt zijn dat er niets van uw vermogen nog aan uw ex-echtgenoot kan toekomen, ook niet na uw overlijden, moet u uw testament aanpassen. Zeker als er nog minderjarige kinderen uit uw huwelijk zijn.

Lees meer
Zorg er voor dat u tijdig aanzegt, ongeacht of er verlengd wordt of niet. Want ook bij verlenging ligt de aanzegboete op de loer.
Lees meer
Let op met de aanzegboete; ook bij contractsverlenging!
Met de WWZ is sinds 2015 de zogenaamde aanzegboete geïntroduceerd. Als werkgever bent u verplicht om minimaal een maand voor het einde van een tijdelijk contract, de werknemer schriftelijk aan te zeggen wat er met de arbeidsovereenkomst zal gebeuren. Wordt deze verlengd of niet.
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties