Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Corona (onder)neemt u mee!
2 november 2020
Corona (onder)neemt u mee!

We leiden een leven vol verrassingen, privé en zakelijk. Als ondernemer ziet u kansen en bent u bereid zakelijke risico’s te nemen. In deze drukke en tegelijkertijd onzekere tijden vraagt het ondernemen om buitengewone alertheid en snel handelen.
Wat als u iets overkomt? U kunt (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken, niet meer wils- of handelingsbekwaam of plotseling komen te overlijden. Of het nu Corona is of een andere kwelgeest het kan ons allemaal treffen.

Deze gebeurtenissen zijn niet alleen ingrijpend voor uw privéleven maar kan er ook toe leiden dat uw bedrijf en het daarin geïnvesteerde familiekapitaal gevaar loopt.
Wie neemt dan voor u de beslissingen als het gaat om medische aangelegenheden, het beheer van uw vermogen en het runnen van uw bedrijf?

Misschien heeft u al een of meerdere voorzieningen getroffen, maar is het voldoende? Sluit het nog aan bij de huidige situatie en de toekomstplannen?

U kunt nooit alles uitsluiten. Wel kunt u voor u en uw familie ervoor zorgen dat uw vermogen en de bedrijfscontinuïteit zo goed mogelijk veiligstellen.
Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk of u onderneemt in de inkomstenbelasting of als DGA onderneemt in de vennootschapsbelasting.
Het vraagt om een zorgvuldige aanpak. In de praktijk wordt veelal gekozen voor een combinatie van maatregelen afgestemd op ieders persoonlijke situatie en wensen.
Voor nu beperken we ons tot maatregelen voor de DGA.

Wat kunt u nu doen en wat betekent dit voor u?
U kunt uw aandeelhoudersrechten en het beheer van vermogen (her)structureren.
Dit kan bijvoorbeeld via:

een aandeelhoudersovereenkomst bij meerdere aandeelhouders;
certificeren van aandelen;
familiestatuut;
levenstestament.

 
 
Marshoek BI en WKR-tool
Steeds meer ondernemers maken actief gebruik van Marshoek BI.
Hierin geeft Marshoek u dagelijks inzicht in de KPI’s van uw exploitatie.
Naast Marshoek BI is nu ook de WKR-tool live gegaan!
Lees meer
Benchmark Supermarkten periode 9
In periode 9 (week 33 tot en met week 36) was de gemiddelde consumentenomzet bij franchise supermarkten 6,3% hoger in vergelijking met periode 9 van 2019.
De toename van de omzet is het gevolg van de sterk toegenomen bonbedragen, het aantal klanten is afgenomen. De gemiddelde klant heeft in periode 9 van dit jaar een bonbedrag van € 19,67.
Een jaar eerder was dit bonbedrag nog € 17,16. Het aantal klanten bij een gemiddelde franchise supermarkt liep terug met 8,3%, van circa 12.500 klanten naar 11.500 klanten.


De consumentenomzet nam in West Nederland het sterkste toe. In deze regio steeg de omzet in periode 9 van dit jaar met 7,9% ten opzichte van periode 9 vorig jaar.
In Zuid Nederland lag de omzettoename lager dan gemiddeld, met een gemiddelde omzetstijging van 5,1%.

Heeft Corona gevolgen voor uw horizon? 

Mijn collega’s en ik kunnen u helpen door het rationeel beantwoorden van vragen in een financieel plan. Hoe ziet uw financiële horizon eruit? Wat levert uw onderneming op?
Moet of mag u nog door als ondernemer?

Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties