Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief november 2019
#8 - 21 november 2019
Seminars WAB – Marshoek geeft inzicht
Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking.

Dit betekent dat u een lagere WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract, dan voor werknemers met een flexibel contract. Aanleiding van deze wijziging is dat het kabinet u wil stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden.
Lees meer
Uitspraak Hoge Raad slapende dienstverbanden
De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over het slapende dienstverband.

Kern van de uitspraak is dat een werkgever op basis van goed werkgeverschap een langdurig arbeidsongeschikte medewerker niet in een slapend dienstverband behoort te houden als hij verzoekt om beëindiging van zijn contract, met uitbetaling van een vergoeding die gelijk is aan de transitievergoeding.
Lees meer
Minimumloon 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Bij een volledig dienstverband bedraagt het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 1653,20 per maand, € 381,60 per week en € 76,32 per dag.
Per 1 januari wordt de leeftijd van het volwassen minimumloon verlaagd van 22 naar 21 jaar. Voor 18-,19-,20 jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog.
AOW-leeftijd
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting.
Ook in 2025 zal de AOW-leeftijd op 67 jaar blijven staan.

Gegevens op loonstrook
De Belastingdienst heeft de lijst geschrapt met eisen aan gegevens die niet op de loonstrook hoefden, maar waarvan wel werd aangeraden ze op te nemen.

De gegevens die wel op de loonstrook vermeld moeten worden zijn:
• brutoloon in geld: gespecificeerde samenstelling bruto/nettoloon;
• wettelijk minimum vakantiebijslag waar werknemer recht op heeft;
• aantal uren dat de werknemer werkt op basis van arbeidsovereenkomst;
• loontijdvak;
• wettelijk geldende minimumloon;
• naam werkgever en werknemer;
• aard dienstverband (WAB: contractduur en wel/geen oproepovereenkomst).
WW-premies 2020
Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt met ingang van 2020 de
WW-premie berekend op basis van contracttype en contractduur.
De percentages van de lage – en hoge WW-premie voor 2020 zijn inmiddels definitief vastgesteld: het percentage voor de lage WW-premie is vastgesteld op 2,94% en voor
de hoge premie op 7,94%.
Lees meer
LIV en jeugd-LIV 2020 
Om de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd te financieren, wordt vanaf 2020 zowel het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV gewijzigd:
• Per 2020 worden de bedragen voor het jeugd-LIV gehalveerd;
• Vanaf 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft;
• Vanaf 2020 wordt het LIV niet gedifferentieerd in 2 tarieven, maar vastgesteld op
  € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1000 per werknemer per kalenderjaar. 

Box 3-heffing van fictie tot werkelijk vermogensrendement
Aanpassing heffing box 3 nadelig bij schulden
Het kabinet wil het fictieve rendement in box 3 vanaf 1 januari 2022 meer laten aansluiten bij werkelijk behaald vermogensrendement. Voor veel mensen zal deze wijziging gunstig uitvallen. In enkele situaties lijkt het voorgestelde regime echter nadelig uit te pakken.

Wat te doen als u schulden hebt of grondeigenaar bent?

Lees meer
Terugblik Dag van de Supermarkt
We zijn trots dat onze klanten een hoofdrol hadden op de Dag van de Supermarkt (Jumbo Meijerink, Plus Smits, Albert Heijn Boender).

In de middag stonden er twee supermarktbezoeken op het programma.
Lees meer
Wanneer kan ik afgaan op toezeggingen van de gemeente?
De uitspraak van de Raad van State d.d. 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2949) geeft in elk geval deze les mee: over bestemmingsplannen beslist de gemeenteraad.
U mag daarover dus niet afgaan op toezeggingen van het College. Voor de praktijk natuurlijk erg van belang.

Dit was overigens al wel vaste jurisprudentie, maar het is nu wel opmerkenswaardig vanwege de jurisprudentie-ontwikkelingen over het “vertrouwensbeginsel”.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties