Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief september 2019 
#6 - 24 september 2019
DE VIERDE DINSDAG VAN SEPTEMBER
Vooral een lastenverzwaring voor bedrijven
Nu de stofwolken rondom de 3e dinsdag van september (Prinsjesdag) enigszins neer gedaald zijn en u ongetwijfeld al heel wat belastingnieuws gehoord of gezien heeft, hebben wij als Marshoek ervoor gekozen u de eerste week na Prinsjesdag even met rust te laten.

Dat is de reden dat wij nu komen met onze eerste editie van de ‘DE VIERDE DINSDAG VAN SEPTEMBER’.
Lees meer
Voor de IB-ondernemer

Zelfstandigenaftrek
Het was al aangekondigd. 
De zelfstandigenaftrek moet er langzamerhand aan geloven. Vanaf volgend jaar wordt het huidige aftrekbedrag ad € 7.280 jaarlijks verlaagd met € 250 naar € 5.000 in 2028.

In 2027 bedraagt de verlaging € 280.
Deze maatregel komt bovenop de in het vorige belastingplan al opgenomen en vanaf 2020 geldende IB-tariefmaatregel voor aftrekposten in BOX 1.

Met ingang van 2020 wordt immers het IB-tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot de eigenwoning in aanmerking wordt genomen, versneld afgebouwd.

Lees meer
Voor werkgever en werknemer
Auto van de zaak
De hiervoor voor de IB-ondernemer geschetste wijziging ten aanzien van de bijtelling van de bedrijfsauto geldt ook voor de aan de werknemer ter beschikking te stellen auto van de zaak. Net zoals de huidige regeling blijft het bijtellingspercentage van het jaar waarin de auto voor het eerst op kenteken wordt gesteld gelden voor een periode van 60 maanden (vanaf kentekendatum).
Lees meer
Voor de VPB-ondernemer
Vennootschapsbelastingtarief
Het was al breed uitgemeten in de pers dat de eerdere belofte rondom de verlaging van het VPB-tarief ter discussie stond. Voor winsten vanaf € 200.000 blijft het tarief voorlopig gehandhaafd op 25% (in plaats van de eerder beloofde 22,5% voor het jaar 2020 en 20% voor het jaar 2021). Eerst in 2021 daalt dit hoge tarief, maar dan wel van 25% naar 21,7%. Over de eerste € 200.000 wordt de eerder toegezegde verlaging wel gehandhaafd. In 2020 daalt deze van 19% naar 16,5% om in 2021 verder af te nemen tot 15%.
Lees meer
Overige thema’s
Overdrachtsbelasting
Een onroerend goed transactie van niet-woningen is nu belast tegen 6% overdrachtsbelasting. Vind de transactie plaats op of na 01 januari 2020 dan wordt deze getroffen met een verhoging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 7%.

De verwerving van woningen blijft buiten schot. Let wel, een grondtransactie bestemd voor woningbouw wordt als niet-woning aangemerkt.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties