Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief juni 2019
#5 - 20 juni 2019
Vakantie

De vakantieperiode komt eraan!
Een tijd van ontspanning en qualitytime.

De volgende nieuwsbrief zal weer in september verschijnen.

Marshoek wenst u alvast een fijne vakantieperiode en een mooie zomer toe!


Benchmarkrapport 2018

Na een succesvolle Benchmarkdag die door de deelnemers hoog gewaardeerd werd op inspiratie, inhoud en interactie, willen wij nu graag het Benchmarkrapport 2018 met jullie delen. Het Benchmarkrapport vindt u op onze website www.marshoek.nl.

Net als andere jaren kunt u ook bij ons terecht voor uw persoonlijke benchmark, toegespitst op uw winkel in uw omgeving. Heeft u daar interesse in, dan horen we dat natuurlijk graag! Hiervoor kunt u mailen naar info@marshoek.nl of contact opnemen met uw adviseur.

Minimumloon 1 juli 2019
Het bruto wettelijk minimumloon is met 1,23% verhoogd.

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijke minimumloon, dat was vanaf 22 jaar.
Lees meer
Gevolgen pensioenakkoord voor (jeugd-) LIV

Het aanpassen van de stijging van de AOW- leeftijd in het pensioenakkoord is een kostbare maatregel. Deze wordt deels gefinancieerd uit het laten vervallen van het jeugd-LIV (Lage Inkomens Voordeel) en het beperken van het LIV voor volwassen werknemers. Dat moet ongeveer € 200 miljoen opleveren.

Hoe de wijziging er precies uit komt te zien is nog onduidelijk.

Lees meer
Uurlooncriteria jeugd-LIV

De uurloongrenzen van het jeugd-LIV voor 2019 zijn gepubliceerd.

Werkgevers ontvangen het lage-inkomensvoordeel voor jongere werknemers als het gemiddelde uurloon binnen deze grenzen ligt. De leeftijd van de werknemer op 31 december 2018 is voor het jeugd-LIV van 2019 bepalend.

In onderstaande tabel staan de uurlooncriteria voor 2019:

Leeftijd 31 december 2018           ondergrens                   bovengrens 
21 jaar                                             € 9,36                             € 10,05
20 jaar                                             € 7,59                             € 10,05
19 jaar                                             € 5,82                             € 8,45
18 jaar                                             € 4,93                             € 6,48

WAB en WW-premie
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit: de nieuwe wet gaat in per 1 januari 2020. Een onderdeel van deze wet is de premiedifferentiatie van de WW-premie.

Door het heffen van een lagere WW-premie voor vaste contracten, wordt gestimuleerd om medewerkers een vast contract aan te bieden. 
Lees meer
Cao Levensmiddelenbedrijf
Bij de onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbonden over de nieuwe cao, hebben alle partijen aangegeven dat zij snel een nieuwe cao willen afsluiten.
Er wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van de afspraken uit de oude cao zoals de praktische uitvoering van de regeling voor het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) en
het derde jaar WW (PAWW).

Door de verhoging van de minimumlonen per 1 juli, duiken enkele loonschalen onder de nieuwe minimum jeugd lonen. Dit is ook een onderdeel van het cao-overleg.

Mocht er op 1 juli nog geen nieuwe cao zijn, dan gelden tenminste de minimumlonen.
Lenen aan kind voor de eigen woning is vaak voordeliger dan schenken

Ik kan toch € 100.000 schenken voor een eigen woning?
Het schenken van een groot geldbedrag is, als u het geld kunt missen, een mooie manier om een kind, broer of zus of ander familielid te helpen. Maar het is voor u vaak niet de meest voordelige optie. Bovendien kan het voor familieconflicten zorgen als u het ene kind een mooi bedrag geeft en de ander niet.

Lees meer
Bewaar uw hypotheekakte goed voor recht op renteaftrek

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden.
Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk
gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld (ook) voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruikmaakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties