Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief mei 2019
#4 - 23 mei 2019
Marshoek Benchmarkdag 2019: Gastvrijheid als tegenhanger van de online propositie
Afgelopen dinsdag hebben we met circa 80 relaties de Benchmarkdag Supermarkten 2019 beleefd.

Het was voor het tweede jaar op rij dat we deze dag extern hebben georganiseerd voor zowel klanten als niet-klanten en dat we naast de benchmark ook een thema koppelen 
aan deze dag. Het thema dit jaar was Gastvrijheid. Gezien de enthousiaste reacties kunnen we spreken van een geslaagde opzet en een succesvolle dag.
Lees meer
Minimumloon BBL’ers
Per 1 juli 2019 gaat het wettelijk minimumloon met 1,23% omhoog. Daarnaast is er voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar een extra verhoging i.v.m. de doorvoering van de tweede stapsgewijze verhoging van het minimumloon.

Voor werknemers in de leeftijd van 18 t/m 20 die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen, geldt dat de werkgever het percentage van het wettelijk minimumloon mag betalen waar zij vóór 1 juli 2019 al recht op hadden.
Lees meer
Vervallen wettelijke vakantiedagen 

Sinds 2012 geldt dat de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van
de opbouw komen te vervallen.

Per 1 juli 2019 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn
van vijf jaar. De vervaltermijn van een half
jaar geldt niet, als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest verlof op te nemen zoals bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid aan de orde kan zijn. 

Lees meer
Effectiviteit LIV

De LIV (lage-inkomensvoordeel) heeft als
doel om meer banen te creëren. Tot op heden zijn er nog geen cijfers bekend van het effect van het LIV op de werkgelegenheid.

In een uitzending van EenVandaag werd gesteld dat door het lage-inkomensvoordeel de lonen juist laag worden gehouden.
Minister Koolmees gaat naar aanleiding van Kamervragen hierover, uitzoeken of het LIV mogelijk een negatief effect heeft. Hij zal de Kamer aan het einde van het jaar over de uitkomst informeren.

Bijverdienen vakantiewerk 2019

De komende zomerperiode zullen weer veel studenten en scholieren een vakantiebaan zoeken.

Deze vakantiekrachten hebben vaak recht op kinderbijslag, studielening of studiefinanciering. Als ze te veel verdienen kunnen deze inkomsten hiermee worden verrekend.

Lees meer
Subsidie praktijkleren 
Werkgevers kunnen vanaf 2 juni tot en met 16 september 2019 (17.00 uur) weer de aanvragen voor Subsidie Praktijkleren over het studiejaar 2018/2019 indienen.

Deze subsidieregeling biedt werkgevers de kans om tegemoetkoming te ontvangen voor de begeleiding van een leerling of student. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ook voor dit studiejaar € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.
Auto van de zaak
Een werknemer dient belasting te betalen wanneer hij de auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt.

Is het één en ander wel schriftelijk vastgelegd? Wordt hetgeen wat is afgesproken ook nagekomen? En leg je een boete op wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt? Maar… wil je eigenlijk wel dat de auto van de zaak ook privé gereden wordt?
Lees meer
Houd rekening met wetswijziging bij keuzes die u nu maakt!
Zoals u (hopelijk) weet, wordt het arbeidsrecht per 1 januari a.s. weer fors gewijzigd.

Bij het maken van diverse keuzes dient u nu al rekening te houden met de wetswijziging. Tenminste, als u niet na 1 januari 2020 met vervelende gevolgen geconfronteerd wilt worden.

Ik geef u in dat kader drie tips!
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties