Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief april 2019
#3 - 25 april 2019
Europese richtlijn verlof
Het Europese Parlement heeft richtlijnen vastgesteld voor verlof. In de richtlijn staan minimumeisen voor de verlofregels voor werknemers binnen de EU. De werknemers krijgen door de invoering recht op:
Lees meer
Slapend dienstverband
Afgelopen jaren hebben rechters het in stand houden van het dienstverband van werknemers na twee jaar ziekte (slapende dienstverband) toegestaan omdat dit volgens de wetgeving niet was verboden.
Lees meer
Regelhulp financieel CV
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen werkgevers aanspraak maken op subsidies. Het is niet bij iedereen duidelijk om welke regelingen dat gaat.
Lees meer
Vakantietoeslag

De maand mei betekent voor de meeste werknemers de maand van de vakantietoeslag.

De belastingmaatregelen van 2019 hebben in veel gevallen een negatief effect op de vakantietoeslag en andere bijzondere beloningen. Door de snellere afbouw van de arbeidskorting is er vaak meer belasting verschuldigd in vergelijking met 2018 bij met name de hogere inkomens (boven modaal).

Proeftijd Cao Levensmiddelen
De huidige Cao voor het levensmiddelenbedrijf had een looptijd tot 1 april 2019.

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao zijn inmiddels weer begonnen. Dit heeft nog niet tot een resultaat geleid. Een belangrijk gevolg van deze huidige Cao status is dat er bij contracten van nieuwe medewerkers, er voor contracten van langer 6 maanden en korter dan 2 jaar maar 1 maand proeftijd mag worden afgesproken.

Zodra er een akkoord is bereikt voor een nieuwe Cao en deze algemeen verbindend is verklaard, geldt (naar alle waarschijnlijkheid) weer een proeftijd van 2 maanden.
Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor kleineondernemersregeling
De Belastingdienst heeft recent bevestigd op zijn website dat ondernemers zich vanaf 1 juni 2019 kunnen aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR).

Ondernemers die zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden, kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzetgerelateerde vrijstelling toepassen.
Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe KOR deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste drie jaar.
Lees meer
Wetsvoorstel schulden aan de BV beperkt lening aan familie 

Beperking schulden raakt niet alleen schulden van de DGA.

Het wetsvoorstel over de beperking van schulden aan de BV ligt momenteel ter internetconsultatie. Het voorstel bevat enkele bijzonderheden die verstrekkender zijn dan alleen de grens van € 500.000. 

Lees meer
BV's: anonimiseren van vermogen gaat nooit helemaal werken

27 maart 2019 | Door: Rohalt Janssens

Ondanks bestaande vrijstellingen zal de BV altijd inzicht moeten geven in onder meer het vermogen van de onderneming. Hier kan een BV niet onderuit komen. Als de BV herleid kan worden tot de DGA, wordt daarmee dus ook inzage verschaft in het zakelijke vermogen van de DGA.

Lees meer
Het ‘slapend dienstverband’ is nog niet te ruste

Ten onrechte loopt de Haagse rechtbank vooruit op een wetswijziging.

Dat kan - nu nog - de werkgever van een langdurig zieke werknemer op kosten jagen.
Iedere werknemer die na meer dan twee jaar zijn baan verliest, heeft sinds 2015 in principe recht op de zogenaamde transitievergoeding. Dus ook zieke werknemers, wanneer zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid kunnen worden ontslagen.

Lees meer
Informatieplicht voor bedrijven en instellingen
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.
Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties