Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief maart 2019
#2 - 26 maart 2019
Benchmarkdag Supermarkten 21 mei 2019!

Laat je verrassen op de Benchmarkdag Supermarkten 2019!

Kom op dinsdag 21 mei a.s. naar Het Oude Magazijn in Amersfoort en laat je verrassen op de Benchmarkdag Supermarkten 2019! Ontmoet collega-supermarktondernemers en laat je inspireren rondom het thema 'Gastvrijheid'. Een bekende spreker zal zijn visie geven over gastvrijheid in supermarktland. Verrassende inzichten die je zeker niet kunt missen. Daarnaast krijg je waardevolle inzichten in de prestaties van jouw onderneming ten opzichte van collega-supermarktondernemers.

Van harte welkom! Meld je nu gratis aan op www.eventbrite.nl/e/tickets-benchmarkdag-supermarkten-2019-56114639397 

Vervaltermijn vakantiedagen 

Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn ontstaan: als de werknemer de opgebouwde vakantiedagen niet tijdig opneemt, dan vervalt voor de werknemer het recht om deze vakantiedagen op te nemen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent in een uitspraak bepaald dat werkgevers de verplichting hebben hun werknemers te informeren over het vervallen van hun vakantiedagen. Dat houdt in dat werkgevers:

• de werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid moeten geven hun vakantiedagen op te nemen en hen daartoe moeten aanzetten;
• de werknemers erop moeten wijzen dat zij hun vakantiedagen verliezen als ze deze niet binnen de gestelde termijn opnemen.

Werkgevers moeten bij een geschil kunnen aantonen dat zij aan deze verplichtingen hebben voldaan. Als de werkgever dit niet kan, komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Voorlopige berekening LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers die over 2018 recht hadden op tegemoetkoming Loonkostenvoordeel (LKV) of het (jeugd) Lage Inkomensvoordeel (LIV), ontvangen uiterlijk 14 maart de voorlopige berekening van de Belastingdienst. Werkgevers moeten controleren of alle werknemers die in de berekening vermeld zijn, voldoen aan de voorwaarden en of de gegevens (jaarloon en aantal verloonde uren) juist zijn.

Tot 1 mei 2019 kunnen gegevens bij de Belastingdienst worden gecorrigeerd.
Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening. Deze definitieve beschikking wordt in augustus verzonden.

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

De Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd in de Staatscourant.
Deze regeling is de uitwerking van de wet over de compensatie van betaalde transitievergoeding.

Met de wet die per 1 april 2020 in werking treedt, worden werkgevers gecompenseerd voor transitievergoeding die zij moeten uitbetalen als ze een langdurig zieke werknemer ontslaan. 

Lees meer
Dividendbelasting en dividenduitkering

Wanneer dividend uitkeren met het oog op belastingontwikkeling?

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen is de dividendbelasting na veel discussie uiteindelijk niet afgeschaft. Intussen veranderen diverse belastingtarieven in de periode 2019-2022. Wat zijn hiervan de gevolgen als u dividend wilt uitkeren uit uw onderneming?

Schulden aan de B.V.?
In de komende jaren wordt van ondernemers verwacht dat zij eventuele schulden aan hun onderneming beperken tot maximaal 500.000 in 2022. Recentelijk is daartoe een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarop belangstellenden tot 1 april 2019 kunnen reageren. 

Lees meer
Geen hulp en ondersteuning voor de pizzabakkende franchisenemer 
De rechtspraak publiceerde recent een interessant vonnis over een pizzabakker die meer hulp en ondersteuning wilde. Omdat dit in zijn beleving uit bleef, werd een kort geding gestart. De franchisenemer vorderde onder meer dat zijn franchisegever New York Pizza (NYP) meer hulp en ondersteuning moest bieden bij het winstgevend maken van zijn vestiging. De gevraagde hulp en ondersteuning kwam niet; de erkenning wel. Een blog van advocaat Erhard Koekoek.

Uit het vonnis blijkt dat de franchisegever op zichzelf wel erkende dat de ondersteuning van de franchisenemer niet optimaal was geweest. Maar, zo stelde franchisegever, dat kwam doordat beiden hun aandacht vooral hadden gericht op (de overname van) een tweede vestiging. Daarbij was sprake geweest van crisismanagement, zodat de aandacht bij andere zaken lag, aldus franchisegever. Daarnaast ontstond er onder meer een geschil over de iDeal- en creditcardbetalingen aan franchisenemer.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties