Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief februari 2019
#1 - 21 februari 2019
Terugblik SPAR beurs woensdag 13 februari
Woensdag 13 februari jl. was de SPAR beurs, waar wij veel ondernemers troffen en waar SPAR zich van zijn beste kant liet zien. Ook Marshoek was als standhouder aanwezig en heeft een leuke dag achter de rug. Veel aanwezigen hebben meegedaan met onze Doe-mee-en-win-actie door de actievoucher bij onze stand in te leveren.

De volgende deelnemers konden we blij maken met een mooie prijs:

- De marktbepaling t.w.v. € 600,- werd gewonnen door Spar de Buck;
- De HR-Scan t.w.v. € 500,- werd gewonnen door Spar Noordscheschut;
- De individuele benchmarkrapporten t.w.v. € 250,- werden gewonnen door Spar van     
  Kempen, Spar City Assen en Spar Mol.


 
Spar Mol, een blije winnaar…

 
Transitievergoeding
Het maximale bedrag dat een werkgever aan transitievergoeding moet betalen wordt per 2019 verhoogd naar € 81.000 (2018: € 79.000).

Per 1 januari 2019 worden de criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. Daarmee wordt het makkelijker voor werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan, geldt een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling is voldaan, dan worden gewerkte jaren voor mei 2013 niet meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Lees meer

Blog: Bedrijfsfinanciering nodig, hoe pak je dat aan?

Heeft u een zakelijke lening nodig? Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat u nadenkt over een financieringsaanvraag of er middenin zit. In dat geval raden wij aan om verder te lezen. Waarom? Omdat in de afgelopen jaren wel wat is verandert op dit terrein.

Een aantal jaren geleden stond, wanneer u als franchise-ondernemer een aanvraag deed, uw franchisegever in veel gevallen (voor een deel) garant voor u bij de bank.
Het vertrouwen dat de banken in de franchiseformules had, was genoeg om eventuele financieringsrisico’s deels af te dekken. Vaak worden hierover jaarlijks aparte afspraken gemaakt tussen een bank en een franchisegever, middels zogenaamde arrangementen.

Steeds vaker bemerken wij echter dat franchisegevers vinden dat de ondernemer zelfstandig de volledige financiering moet dragen. Tegelijkertijd zien we ook dat banken meer waarde hechten aan een eigen prognose en zelfstandige financieringsaanvraag.
Lees meer
LKV wijziging voorwaarde recht op uitkering

Sommige aanvragen van doelgroepverklaringen voor loonkostenvoordelen, voldeden bij het UWV niet aan de voorwaarde dat de medewerker in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van indiensttreding recht had op een uitkering. Hierdoor werden veel aanvragen afgewezen.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hier vanaf 1 januari 2019 verandering in. De nieuwe medewerker dient nu niet meer een kalendermaand, maar een maand voorafgaand aan zijn indiensttreding een uitkering te ontvangen.

Voor de doelgroep banenafspraak & scholingsbelemmerden komt daar nog een toevoeging bij, namelijk “of de eerste dag van het dienstverband”.

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Minister Koolmees van SZW heeft met werkgevers afspraken gemaakt om de loondoorbetalingsverplichting eenvoudiger en goedkoper te maken.

De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een zware last.

Het pakket aan maatregelen moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel.

Lees meer
Anoniementarief 
De werkgever moet in de loonaangifte het anoniementarief van 52% voor een werknemer toepassen in de volgende situaties:

• De werkgever kan de identiteit van de werknemer niet vaststellen.
• De werkgever kan de gegevens niet op de juiste manier bij de loonadministratie bewaren.
• Van een werknemer die inwoner is van Nederland kan de werkgever geen adres of alleen een postadres vaststellen.
• Van een werknemer die geen inwoner is van Nederland heeft de werkgever alleen een tijdelijk Nederlands adres, maar niet zijn buitenlandse adres om in de loonaangifte op te nemen.

Als de ontbrekende gegevens voor de loonheffing op een later tijdstip alsnog worden aangeleverd, mag de werkgever het toegepaste anoniementarief over de vorige tijdvakken niet corrigeren. De werkgever mag het anoniementarief alleen corrigeren als
dit door een fout in de administratie ten onrecht is toegepast.
Wet Arbeidsmarkt in Balans
De Tweede Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. Met deze wet wil het kabinet verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. Een aantal ingediende amendementen zijn door de Tweede Kamer aangenomen met o.a. de volgende wijzigingen:

• Verlenging van proeftijd tot 5 maanden voor contracten van onbepaalde tijd komt te vervallen;
• Contracten van jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken, vallen niet onder de hoge ww-premie;
• Voor seizoenwerkers (functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig ten hoogste negen maanden kunnen worden verricht) kan bij cao worden afgeweken van de regelgeving voor oproepkrachten m.b.t.:

>> de verplichting om oproepkrachten na een jaar een contract te bieden met een
vaste arbeidsomvang
>> de verplichting op een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op te
roepen en de verplichting om loon te betalen over de uren waarvoor de
werknemer was opgeroepen als hij de arbeidstijden van de oproep wijzigt op de
oproep afzegt.
Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad vrijdag besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Uitspraak in procedure over de verbruiksbelasting op versgeperste sappen
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gerechtelijke procedure die wij hebben gevoerd bij de Rechtbank Arnhem om duidelijkheid te krijgen over de vraag of een supermarktondernemer als producent van versgeperst sap kan worden aangemerkt.

Rechtbank Arnhem heeft beslist dat dat u als supermarktondernemer als producent moet worden aangemerkt en niet de consument. Wij zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van Rechtbank Arnhem bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Dit beroep is op 29 november jl. inhoudelijk behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Lees meer
Wet Franchise gepubliceerd 
Op 12 december 2018 is de consultatieversie van de Wet Franchise gepubliceerd. Het wetsvoorstel is te vinden op www.internetconsultatie.nl (zoek op: “Wet Franchise”). Het voorstel is afkomstig van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Mona Keijzer) en de Minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker). Tot 31 januari 2019 kan worden gereageerd op het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel zijn regels ter bescherming van bestaande en potentiële franchisenemers opgenomen. In het wetsvoorstel staat dat van de regels niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties