Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief oktober 2018
#7 - 16 oktober 2018

Coop Eindejaarsbeurs

Op woensdag 10 oktober is Marshoek aanwezig geweest op de Coop Eindejaarsbeurs. Het was weer een sfeervolle en drukbezochte beurs.

Op de eindejaarsbeurs hebben we veel Coop-ondernemers mogen ontmoeten. Het mooie van zo’n beurs is dat franchisegever en franchisenemer elkaar in een ontspannen setting ontmoeten, zo onderhouden we niet alleen een goede relatie met de ondernemers, maar ook met Coop als franchisegever. Ook hebben we diverse Emté ondernemers gesproken die voor een overstap naar Coop staan. Om voor meer reuring in de stand te zorgen was er een tafelvoetbaltafel gehuurd om de bezoekers uit te dagen op weg naar hun doel. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde Coop Eindejaarsbeurs. 

De Dag van de Supermarkt

Op dinsdag 9 oktober was Marshoek aanwezig op alweer de 25ste Dag van de Supermakt. Ditmaal met als als thema 'Verspilling'. Het event vond plaats in de toepasselijke locatie Three-Sixty, het nieuwe innovatiecentrum voor circulaire economie, die zich met name bezighouden met vraagstukken rond voedselverspilling.

Tijdens deze dag werden er verschillende presentaties, cases en workshops gegeven die in het teken stonden van het tegengaan van derving en voedselverspilling. En omdat wij bij Marshoek graag kijken naar de opbrengsten, hebben wij op deze dag met twee groepen van 50 ondernemers en bedrijfsleiders een workshop gegeven over het vergroten van de opbrengsten uit Personeel. Dit hebben we heel praktisch gedaan door in gesprek te gaan met twee supermarktmedewerkers, Michael en Amy. Hoe maak je van personeelsleden ambassadeurs? Kun je ze enthousiasmeren voor een carrière in jouw supermarkt en wat doe je eraan?

Tevens hebben we kort stilgestaan bij de facts en figures omtrent de personeelsbestanden. Ja, personeel is schaars, maar de instroom van jonge mensen is bij supermarkten nog steeds het grootst! De ideale opbouw van het personeelsbestand is een gezonde mix tussen jong en ouder personeel. Supermarkten met een hoger KPU hebben een hogere productiviteit, dekkingsbijdrage en lagere derving. Daarnaast zijn het allemaal 'reclame-makers'; het personeel vertegenwoordigd jouw winkel. Hoe haal jij als ondernemer het maximale rendement uit je mensen en voorkom je daarmee talentverspilling.

Een prachtig evenement voor supermarktondernemers, waaraan Marshoek - als partner van deze dag - graag haar medewerking verleende. 

Vereenvoudigde fietsregeling

De regels voor een fiets van de zaak worden vereenvoudigd. Er komt een vast bijtellingspercentage van 7 procent.

Momenteel zijn de regels voor privégebruik van een zakelijke fiets te ingewikkeld. Een gebruiker van een leasefiets moet precies het aantal kilometers aangeven dat hij of zij op de fiets gefietst heeft en welk voordeel daarbij ontstaat. Gebruikskosten mogen hier vanaf getrokken worden. Door de complexiteit van de regeling bieden maar weinig werkgevers hun werknemers een zakelijke fietsregeling aan. 

In het voorjaar kondigde staatssecretaris van Financiën snel al aan met een vereenvoudigde regeling te komen. Hiermee wil de regering de Nederlander uit de auto en op de fiets krijgen. Net als bij auto’s gaat er voor privégebruik van een zakelijke fiets een vast bijtellingspercentage gelden. Dat komt op 7 procent van de waarde van de fiets te liggen. 

Koop nog dit jaar een nieuweTesla

De bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak is 4% van de cataloguswaarde. Die bijtelling gaat per 1 januari 2019 omhoog, naar de standaardbijtelling van 22% voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 is.

Als u nog dit jaar een elektrische auto koopt met een cataloguswaarde van meer dan
€ 50.000 – stel met 15 november als datum afgifte kentekenbewijs – dan kunt u de 4% bijtelling nog jarenlang benutten. Tot 1 december 2023. Het percentage van de bijtelling dat geldt bij aankoop van de auto – de datum van eerste toelating – staat voor vijf jaar vast.

DGA: check uw managementovereenkomst

Werkt u, DGA, vanuit uw holding-BV voor een of meer werk-BV’s op basis van een managementovereenkomst? Check dan hoe uw managementvergoeding in die overeenkomst is geregeld.

Als de managementvergoeding volledig kan worden toegerekend aan de door u verrichte werkzaamheden, kan de Belastingdienst die vergoeding aanhouden als vertrekpunt voor de vaststelling van het gebruikelijk loon. Dat betekent dat uw gebruikelijk loon al snel op zo’n 75% van de managementfee zal worden vastgesteld. U kunt dat voorkomen door in de overeenkomst vast te leggen dat de managementfee ook een vergoeding omvat voor andere zaken. Denk aan een vergoeding voor het gebruik van uw auto, uw telefoon, laptop en andere benodigdheden, een vergoeding voor een pensioenpremie, een werkruimte thuis etc. U staat sterker als u voor die aparte vergoedingen ook bedragen vastlegt in de overeenkomst.

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de uitbetaling van transitievergoeding bij ontslag i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid. De kosten van de compensatie worden gefinancierd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Lees meer

Functiewaardering cao
Levensmiddelenbedrijf

In een cao is vastgelegd hoe de inschaling van het salaris plaatsvindt. Tegenwoordig geldt bij de meeste cao’s een functiewaarderingssysteem: de medewerkers worden op grond van de te verrichten werkzaamheden ingedeeld in een functie. Deze functie is gewaardeerd en wordt vervolgens ingeschaald in een functiegroep.
Lees meer

Minimumloon

Per 1-7-2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar), recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Subsidie praktijkleren

De regeling voor subsidiepraktijkleren wordt ook voor het schooljaar 2018/2019 voortgezet. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats gaat in 2019 omlaag van € 2.700 naar € 2.500.  In het voorjaar van 2019 wordt besloten hoe de regeling voor de schooljaren 2019-2020 er verder gaat uitzien.

Wet invoering extra
geboorteverlof (WIEG)

WIEG regelt dat het huidige kraamverlof wordt vervangen door het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof.

Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (5 dagen). Dit doorbetaalde verlof is nu nog 2 dagen. De werkgever moet de werknemer tijdens dit verlof volledig doorbetalen. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. UWV betaalt tijdens dat verlof een uitkering aan de werknemer, ter hoogte van 70% van zijn dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). Zo wil het kabinet dat jonge ouders meer tijd samen met hun kind hebben. De Tweede Kamer heeft het voorstel goedgekeurd. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

Disclaimer onder een
omzetprognose werkt (niet)!

Om aspirant-franchiseondernemers over de streep te trekken, wordt vaak een omzetprognose door de franchisegever verstrekt. Die omzetprognose moet er dus wel interessant genoeg uit zien, zodat daarbij regelmatig onjuistheden of onzorgvuldigheden in de prognoses sluipen. U weet vast dat in het geval de omzetprognose ondeugdelijk is, de franchiseondernemer zich kan beroepen op dwaling en de franchiseovereenkomst kan vernietigen.

Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties